Tel. 934 560 995
disibeint@disibeint.com
Tel. 934 560 995 - disibeint@disibeint.com
(0)
ca

Control de nivell per a líquids accionat per flotador. Longitud fixa. Muntatge horitzontal.

Horitzontal

Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud fixa - Horitzontal - Inox
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud fixa - Horitzontal - Niló
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud fixa - Horitzontal - PP
PP