Tel. 934 560 995
disibeint@disibeint.com
Tel. 934 560 995 - disibeint@disibeint.com
(0)
ca

Conversor de unidades

Conductivitat

Càlculs per relés de nivell i sensors conductius


Elèctrodes - Relés

El nivell dels líquids conductors es pot controlar mitjançant el conjunt format per sensors conductius i relés de nivell. Aquests mesuren la conductivitat del líquid i executen les maniobres adequades sobre els elements de control de la instal·lació. Els sensors conductius són mers transmissors de la molt baixa corrent elèctrica suminstrada pel relé.

La conductivitat elèctrica dels materials s’expressa habitualment en Siemens, i és la magnitud inversa a la resistència elèctrica.
 
Pressió

Càlculs per sensors de pressió TPSP i TPSM


Sensors de pressió

Els sensors de pressió adopten diferent forma física segons la seva manera d’aplicació. Als pous profunds o en dipòsits on no es pot accedir a la part inferior, s’han d’usar els models submergibles instal·lats des del seu propi cable de connexió. En cas contrari, on el sensor es pot instal·lar roscat a la part més baixa del dipòsit, s’han d’usar els models de muntatge superficial.Resulta imprescindible conèixer l’alçada de mesurament o la pressió que suportarà el sensor quan el líquid està en el seu nivell màxim.La densitat del líquid és un factor clau per a l’ajust del sensor.
 
R.P.M.

Càlculs per anemòmetres i relés tacomètrics.

PHAA / DHAA

Seleccioneu l’anemòmetre d’acord amb les seves característiques mecàniques i elèctriques. Consulteu la documentació tècnica de cada model fent clic a la seva referència.El valor "RPM" és el que s’ha d’ajustar al relé tacomètric PHAA/DHAA al qual es connecta l’anemòmetre.