Tel. 934 560 995
disibeint@disibeint.com
Tel. 934 560 995 - disibeint@disibeint.com
(0)
ca

Nivell de líquids - Sortida 0-1

Interruptors magnètics

El principi de funcionament dels interruptors magnètics de nivell es basa en l'acció d'un imant allotjat en un flotador sobre uns contactes allotjats dins d'un tub hermètic. Quan el flotador arriba al punt on es troba el contacte, aquest commuta proporcionant un senyal que servirà per posar en marxa una alarma, actuar sobre un autòmat, aturar una bomba o activar una electrovàlvula.
 
La versatilitat d'aquests equips es demostra per la capacitat de generar multitud de variants combinant materials, connexions a procés, connexions elèctriques, quantitat, tipus de contacte, etc. Excepte els models miniatura, la resta de models es fabrica a mida ajustant-nos a les característiques de l'dipòsit, les condicions de treball i les exigències de control elèctric.
 
Les mesures de protecció i de manteniment adequades proporcionaran una llarga vida a aquests equips.
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud fixa - Vertical
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud fixa - Horitzontal
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Longitud variable
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Alçada ajustable
Sensors - Nivell de líquids - Sortida 0-1 - Interruptors magnètics - Versió ATEX